Tahle otázka zpravidla přichází v každém dlouhodobějším vztahu. A my se na ni snažíme co nejlépe odpovědět a vyhodnotit, zda investujeme čas, energii a lásku do správného člověka.

Odpověď není snadná a do určité míry je individuální v rámci každého člověka a v rámci každého vztahu. Každému totiž vyhovuje něco jiného a každý tak od svého partnera něco jiného očekává. Ale důležité je, abyste si byli jistí, zda se svým partnerem chcete a jste schopni strávit celý život. Aby to totiž nebyl jeden velký propadák, je třeba si ujasnit priority a zjistit, zda je má vaše láska alespoň podobné jako vy.

Je také dobré najít u své životní partnerky určité vlastnosti, s nimiž se společně na životní cestě neztratíte. Ony zmíněné vlastnosti sice nejsou všechno, ale pro „přežití“ jsou docela užitečné…

1. Zajímá ji váš názor

Primárně je to dobrá výchozí pozice pro to, abyste jednoho krásného dne nezjistili, že žijete pod obrovským pantoflem své ženy. Dobrou partnerku by totiž rozhodně měl zajímat názor jejího muže a měla by být ochotná rozhodovat o životních krocích společně. Sólování v životě a partnerství totiž ne vždy vychází. Nebo spíš nevychází.

Mnohem lepší je pro život citlivá a empatická partnerka, která se dokáže vcítit i do vašich pocitů a případných problémů, k nimž vám může pomoct naleznout řešení. A zároveň by měla umět ukázat svou slabost a požádat o radu vás, pokud bude v koncích. Ať je idea dominantní moderní superženy sebelákavější, naše společnost pořád není na matriarchální uspořádání připravená.

couple-254683_1920

2. Má svůj názor a umí ho vyjádřit

Protože žít s ženou, která celý život jen slepě přikyvuje, dokáže jen opravdový macho. Normální muž potřebuje po svém boku rovnocennou partnerku, s níž bude moci debatovat a komunikovat. Pokud vaše milá jen slepě opakuje vaše názory a bez rozmyslu je přejímá, je to sice možná projevem bezmezné adorace vaší osoby, ale v budoucnu by vás to mohlo začít pěkně štvát. Není nad pořádnou výměnu názorů, že?

3. Dokáže otevřeně komunikovat

Vždycky je totiž lepší otevřeně probírat problematické situace a přirozeně nalézat jejich řešení, nežli je mlčením zasouvat hlouběji a hlouběji pod koberec. Přímá komunikace a partnerské řešení problémů je takovým kvalitním pilířem mezilidského vztahu.

Pokud bude jeden z partnerů před problémy utíkat, budou se jen hromadit a kumulovat až do doby, než všechna nahromaděná negativita a pocity křivdy na obou stranách prasknou a vyvalí se ven. A impulzivně vyřčené výroky se už jen těžko berou zpět.

west-826947_1920

4. Umí se pohádat

To vlastně tak trošku souvisí s předchozími dvěma body. Pro uvolnění napjaté atmosféry, která je způsobená problémem, není nic lepšího, než si to pěkně od plic vyříkat. Není ale třeba si vyčítat dávné křivdy a všechny chyby světa. Pokud umí vaše drahá polovička racionálně argumentovat a dělat kompromisy, máte skoro vyhráno.

5. Dokáže zatnout zuby

Aneb v dobrém i ve zlém. Je jasné, že v době, kdy se vám oběma daří a plujete si společně na onom poetickém a romantickém růžovém obláčku, vás nemůže nic ohrozit. Důležité charakterové vlastnosti své partnerky ale můžete poznat také v krizových situacích.

man-963182_1920

Podle toho, jak dokáže vaše partnerka reagovat na nepříjemné aktuální nebo dlouhodobější životní situace, poznáte, co od ní můžete očekávat do budoucna a zda se o ni budete v krizi moci opřít anebo budete muset být oporou vždy jen sám.

6. Vychází s vašimi přáteli

A i kdyby vůči nim měla sebevětší výhrady, dokáže vynaložit maximální úsilí na to, aby s vašimi přáteli vycházela co nejlépe. Protože si dokáže spočítat a pochopit, jak by to mohlo dopadnout, pokud by se snažila postavit do přímé opozice vůči vašim dlouholetým přátelům.

Něco pravdy na tom je. Protože každý, ať chceme nebo nechceme, jsme svými přáteli do jisté (a nemalé) míry názorově ovlivnitelní. Pokud tedy naši přátelé zaujmou nepřátelský postoj vůči našemu partnerovi, nepramení z toho zrovna milé a harmonické soužití, protože budete muset svůj čas vždy pečlivě rozdělovat mezi dvě rozdílné strany. A to může být z dlouhodobého hlediska prakticky neúnosné.

Foto: Pixabay