Cestování může mít mnoho podob a různí cestovatelé mohou mít různé motivace. Někteří chtějí poznat nový kousek světa, jiní třeba vyzkoušet věci, o kterých se moc nemluví.

A možná právě ten pocit zakázanosti a toho, že se možná dopouštíte něčeho, co je ve vaší zemi tabuizováno nebo postaveno zcela mimo zákon. Co si budeme povídat, sexuální turistika není v podstatě žádnou novinkou, tento fenomén je možná stejně starý jako sex samotný.

Do počátků sexuálních výletů se můžeme vydat už v případě pravěkých společenství, kdy si muži při nedostatku partnerek ve svém kmeni tu a tam odskočili na zálety do kmene druhého. Co na tom, že v kmenech panovala monogamie, výlety za potěšením se odehrávaly i tak.

02

Možné je skoro všechno, tak proč cestovat?

Co je ale otázkou, je to, že v dnešním moderním západním světě, který bourá jedno tabu za druhým, už není potřeba nikam výletovat. Jen v Evropě si tak můžete přijít na své v podstatě velmi pohodlně. Pedofilové se například mohou přesunout do Holandska a podpořit tamější Stranu pro sousedskou lásku, svobodu a rozmanitost, která lobbuje za snížení sexuální hranice na 12 let a volné šíření dětského porna. V přehumanizované a moderní ochranitelské Evropě nemyslitelné, ale přesto možné.

I přes to, že si dnes v naší společnosti mohou najít ukojení svých tužeb leckteří lidé s nejrůznějšími výstřelky, mnoho jich raději volí cestu za exotikou, která navíc skýtá šťavnatá sexuální dobrodružství.

01

Rozvoji sexuální turistiky přispěla zejména 50. léta minulého století, která tabuizovala homosexualitu a odsoudila ji jako nezákonnou, nedůstojnou a všeobecně špatnou a opovrženíhodnou. Například američtí homosexuálové tak museli mnohdy vycestovat, aby se nemuseli skrývat a dopřát si uspokojení, po němž toužili. Z poměrů v 50. letech tak vytěžily zejména státy severní Afriky, které byly vůči homosexualitě liberálnější.

Výhradně mužská záležitost?

Je sice fakt, že sexuální výlety podnikají spíše muži, ale ani ženy v tomto případě nejsou výjimkou. Pánové pro své výlety preferují hlavně chudší země, ve statistikách se nejčastěji objevuje Brazílie, Kostarika, Kuba, Dominikánská republika, Filipíny, Kolumbie nebo třeba obligátní Thajsko. A přitom je dokonce v mnoha zmíněných zemích prostituce oficiálně klasifikována jako ilegální.

Dámy si pro svou potěchu volí zejména africké lokality nebo se vrhají do náručí tureckých svůdníků.

03

Značně rozšířeným motivem sexuálního cestování bývají výlety za uspokojením pedofilních choutek. Destinacím, které by mohly být směle označeny za ráj pedofilů, kraluje Thajsko. V těsném závěsu za ním je pak Kambodža, Laos nebo třeba Vietnam. Pokud si právě ťukáte na čelo a ujišťujete se, že tohle by se u nás stát nemohlo, tak vězte, že i český Cheb je velkým lákadlem pro německé turisty, kteří se do tohoto města přijíždějí potěšit za mladými děvčátky.

Kam až ta touha po cestování může zajít, že?

Foto: Unsplash/Christopher Campbell, Federico Giampieri