Jedna z nejspecifičtějších fonetických hříček anglického jazyka podle lingvistů v budoucnosti zřejmě zmizí. Důvod? Pro cizince je obtížné se anglické „th“ naučit.

Jako (ne až tak) novodobá lingua franca doplácí angličtina na hojné přejímání a masové vyučování národy po celém světě. Tvorba správné výslovnosti a použití správného akcentu se tak v pojetí cizích národů velmi snadno mění a přetváří. I proto se jazykovědci dohadují, že kvůli zjednodušení angličtiny pro cizince v budoucnosti úplně zmizí spojení „th“, které dělá mnoha nerodilým mluvčím problém.

Do roku 2066 je tak predikován zánik slavného anglického spojení souhlásek t a h, které s oblibou vyučují všichni fonetici. Mnoho cizinců ale není schopno tento specifický druh interdentální souhlásky vůbec vytvořit. Stejně jako je pro někoho obtížné naučit se francouzské ráčkované r nebo polské měkké souhlásky, dělá proklaté „th“ potíže mnoha anglicky mluvícím lidem na světě.

Místo „th“ jen „f“. Je to dobré řešení?

Za několik let se tak možná budeme moci setkat s rafinovaným řešením. Aby mohla být angličtina foneticky vstřícnější vůči cizincům, zmizí „th“ a bude jednoduše nahrazeno foneticky jednodušším „f“, „d“ nebo „v“ v závislosti na vyslovování. Výrazy jako finking, fing, „movver“ místo „mother,  by pak mohly být jen špičkou ledovce změn, které budou muset nastat.

09

Zda se nová angličtina bude cizincům učit snáze, je zatím otázkou. Pravda ale je, že anglický jazyk a jeho podoba se neustále flexibilně vyvíjí, a tak se můžeme ve srovnání s padesátými léty minulého století dobrat k více významným změnám.

Angličtina se vyvíjí a přizpůsobuje

Za nejvlivnější a nejdůležitější město pro rozvoj, vývoj a šíření klasického anglického jazyka je považován Londýn. Královská nebo též britská angličtina je považována za nezkreslenou podobu původního jazyka. Mezi jednu z hlavních změn, které se v angličtině od padesátých let minulého století udály, patří například výrazné zjednodušení a zkrácení slov.

10

Mnoho slov bylo přetvořeno ve své jednodušší ekvivalenty, aby jejich psaná i mluvená podoba byla lepší a praktičtější pro užití jazyka v praxi. Velká proměna jazyků obecně nastává také ve chvíli, kdy se setkávají a konfrontují s jazyky jinými. Pak velmi často může docházet k přejmutí pojmů, částí nebo celých slov, pro něž třeba neexistuje adekvátní jazykový ekvivalent.

Jak to vidíte vy? Dovedete si angličtinu bez „th“ představit?

Foto: Unsplash/Chris Lawton, Sergey Zolkin, Jamie Taylor