OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Možná, že jste si právě pořídili psa a chcete jej vycvičit. Nebo možná, že už psa máte a přemýšlíte, že byste s ním čas chtěli trávit smysluplněji, než jen dlouhým venčením v přilehlém okolí. Nebo možná, že koupi psa teprve zvažujete a tak si v hlavě jen tak přehráváte, co všechno byste s ním mohli dělat. Nebo možná máte starého psa, který je ale stále aktivní, a vy si říkáte, že tohohle starého psa byste nějakým novým kouskům ještě mohli naučit…

Odpovědí na všechny otázky se může stát sportovní kynologie. Říká vám tento termín něco? Pokud máte pocit, že zní moc profesionálně a tím pádem pro vás, jako pejskaře laiky, tak nějak vzdáleně a nedostupně, velmi brzy vás přesvědčíme o opaku. Již dávno totiž není pravda, že sportovní kynologie patří jen několika málo nadaným a vyvoleným psovodům, kteří vlastní nadprůměrně schopné a inteligentní psy. Ne. Sportovní kynologie se během let stala přístupnou široké neodborné veřejnosti, které nabízí jednak skvělé vyžití, jednak upevnění vztahu pána a jeho psa.

Český kynologicky svaz (ČKS) a Moravskoslezský kynologický svaz (MSKS)

Činnost sportovní kynologie vychází v Česku ze dvou organizací, které jsou rozděleny a pojmenovány podle pole působnosti. V Čechách je to, jak název napovídá, Český kynologický svaz (dále jen ČKS), na Moravě a ve Slezsku potom Moravskoslezský kynologický svaz (dále jen MSKS). Tyto dvě organizace sdružují pod svá křídla řady základních kynologických organizací (ZKO), jejichž úkolem je pečovat o psy a jejich pány v přilehlém okolí. V rámci této péče se psi cvičí ve třech základních oblastech – poslušnosti (moderně zvané obedience), pachových pracích (stopa) a obraně. Obecně platí, že poslušnost je jaksi povinná pro všechny, zato pachové práce a obrana jsou potom jakousi psí specializací. Ze všech oborů potom psi mohou skládat zkoušky. Všechny činnosti jsou vyučovány podle Národního zkušebního řádu, Mezinárodního zkušebního řádu a Řádu pro sportovní výcvik psů.

Všestranný výcvik psa

Sportovní kynologie je dnes dostupná všem, kteří chtějí se svým čtyřnohým kamarádem trávit čas aktivně. Vznikla z pracovní kynologie, kde bylo účelem psa vycvičit, aby byl schopen určité práce pro profesní užití svého majitele. Sportovní kynologie má ale zcela jiný účel – všestranný výcvik psa. To znamená, že každý, kdo přijde na cvičák, musí nejprve projít základem všech základů, tedy poslušností. Pokud se pes s pánem uchytí, výcvik je začne bavit, mohou pokračovat dále a zvolit si specializaci, která bude oba bavit. V tomto směru mají dvě možnosti – buď obranu, nebo pachové práce.

Výběr specializace

Obrana znamená klasické kousání do rukávu, které v moderní kynologii však ztrácí svůj bojový charakter, a ubírá se spíše směrem probuzení psích přirozených pudů. Pachová práce, jinými slovy stopa, se soustředí na vystopování určitého předmětu. Kromě těchto dvou specializací bývají na některých cvičištích dostupné i další možnosti vyžití, z nichž se mohou stát buď další specializace, nebo mohou sloužit psům a jejich pánům jako odlehčení a zábava vložená mezi zvolené sportovní disciplíny. Jedná se především o agility, kde pes s pánem za běhu překonává určité překážky, a potom také o tzv. dog dancing, kde se pes sérií různých za sebou jdoucích prvků snaží napodobit něco, co připomíná lidský tanec.

Pachové práce

Poté, co váš pejsek zvládne základní i rozšířené prvky poslušnosti, můžete začít přemýšlet, kam dál se budou ubírat vaše kroky. Než se rozhodnete, je třeba si nechat dovednosti nabyté v základní poslušnosti potvrdit několika předepsanými zkouškami – z nich nejznámější jsou ZOP a ZPU 1. Jakmile toto zvládnete, můžete se rozhodnout, kudy se vydáte dál. Zvolíte-li zaměření se na pachové práce, otevře se před vámi krásný a bohatý svět záchranářského povolání. Základem je naučit psa vystopovat určitý předmět. Užívá se k tomu dlouhého vodítka – o délce 8 či 10 m – a speciálního postroje. Ze začátku vyšlapujete stopu vy, jako psovod, a soustředíte se na jednoduchý tvar přímky. Pejska přitom na stopu pouštíte okamžitě, aby váš pach nestihl vyprchat.

Pes záchranář

Postupem času se mění tvary – z přímky se stává písmeno L, U, Z a další. Také se prodlužuje čas, kdy čekáte, než psa pustíte na stopu – na hodinu, dvě, apod. V konečné fázi potom dokonce samu stopu nevyšlapujete vy, ale někdo jiný, a pes tak stopuje cizí pach. Účelem toho všeho je psa seznámit se záchranářským povoláním a dovést ho k tomu, aby se naučil vyhledávat osoby. K tomu potom existuje ještě celá řada speciálních zkoušek, které ústí v možnost vstoupit k záchranářům jako psovod se psem. V takovém případě ale potom musí určitými zkouškami projít i sám psovod, aby mohl svému psovi poskytnout skutečně odborné vedení, a také aby splňoval určité fyzické a kondiční normy nutné pro výkon této profese, i když pouze ve volnočasové podobě.

Nutností je střízlivý přístup bez zbytečných emocionálních výlevů

Na cvičišti se pán stává psovodem, který svého svěřence vede k odpovídajícím výkonům. Každý, kdo se rozhodne věnovat se sportovní kynologii, se musí obrnit trpělivostí a zapracovat na vytrvalosti. Není žádným tajemstvím, že výcvik psa není ničím lehkým. Na rozdíl od ostatních sportů se totiž v pravém slova smyslu jedná vlastně o výchovu takového chlupatého dítěte. Je tedy třeba abstrahovat se od všech pocitů jako je hněv, vztek, nebo strach. To vše z vás totiž pejsek během výcviku vycítí a velmi pravděpodobně se začne cítit úplně stejně. Což dříve nebo později bude mít dopad i na jeho sportovní výkony. K tomu, abyste svého psa dobře vycvičili, je třeba vlastní výcvik provádět s láskou a porozuměním. Potom se ze sportovní kynologie může stát opravdový koníček, který skvěle prohloubí vzájemný vztah psovoda a jeho pána.

Upevňování vztahu s vaším psem

Váš pes bude získávat stále nové možnosti, jak se realizovat, což pravděpodobně prodlouží jeho vitalitu a aktivní věk. Vy získáte novou smysluplnou náplň trávení volného času. A jakmile se začnou dostavovat první výsledky, propadnete sportovní kynologii zcela. Vždyť pocit, že vy a váš pes jste vytvořili tým, který vyhrává soutěže, boří rekordy na závodech, podává skvělé výkony v obraně, dokáže vystopovat kterýkoliv předmět, nebo přeskočit jakoukoliv překážku, za to přeci skutečně stojí. A k nezaplacení je uvědomění, že někomu, kdo vás bezmezně miluje a obdivuje, dáváte nový smysl života a možnost plnohodnotně prožít čas trávený s nejdražší osobou – svým pánem, vámi. Protože ačkoliv se říká, že za peníze si lásku nekoupíte, v případě psa to tak úplně neplatí. Když si přinesete domů štěně, máte lásku zaručenou.

 

Zdroj 1Zdroj 2Zdroj 3, Zdroj 4

Foto: Soukromý archiv, www.pixabay.com