Ženské menstruační obtíže znají v různých mírách a různých situacích ženy i jejich muži. Vědci nyní přišli s tím, že bolest při menstruaci je srovnatelná s bolestí pociťovanou při srdečním infarktu.

Muži vyčkávají průměrně 45 minut, než začnou léčit a tlumit bolesti břicha. Ženám to v průměru trvá ještě o dvacet minut déle. Proč? Podle sexistických stereotypů je to zejména proto, že ženy mají sklon ke zveličování svých problémů a dramatizaci situace.

Profesor reprodukčního zdraví na londýnské univerzitě John Guillebaud při svém výzkumu zjistil, že menstruační bolest může být stejně intenzivní jako srdeční infarkt. „Muži tento typ menstruační bolesti samozřejmě neznají, proto nemohou objektivně posoudit její intenzitu. I proto je pak menstruační bolest tabuizována a upozaďována. Věřím, že bolesti spojené s ženskou periodou by se měly stejně jako jiné zdravotní obtíže dostat do popředí veřejných témat,“ uvádí profesor Guillebaud.

Konec tabuizace ženské periody? Nepravděpodobné

Ohledně veřejných dialogů na téma ženská perioda je na místě být poněkud skeptický. Koneckonců i sama lékařská věda menstruaci poněkud opomíjí. I když byla některá menstruační témata v minulosti úspěšně odtabuizována díky kampaním na sociálních sítích, stále ještě ženské problémy jako takové přetrvávají v očích veřejnosti jako spíše tabuizované.

12

Specifické bolesti, které ženy při svém krvácení zažívají, nejsou z hlediska medicíny tolik atraktivní. Pokud se v dnešní společnosti setkáme s tématem menstruace, je to obvykle v souvislosti s nabídkou hygienických pomůcek. Vždyť kdo by neznal reklamy s modrou tekutinou a vesele skotačící aktérky, že.

Velkou roli hrají i média

Ano, i mediální obraz ženské menstruace přispívá k její banalizaci a upozadění. Už samy výše zmíněné reklamy zobrazují ženské dny jako bezstarostné chvíle, jejichž největší problém spočívá v nalezení či dostatečné zásobě tamponů či vložek. O bolesti a omezeních už reklamy nevyprávějí. K tomu, aby prodaly hygienické pomůcky, už tyto nepříjemné symptomy nepotřebují.

12

Je jasné, že konec tabuizace menstruace není ještě tak úplně dokončeným procesem, ale možná, že drobné zprávy a odtajnění věcí, o nichž se nemluví, pomůže k vnímání ženské periody jako součásti normálního života. A pánové, až vaše polovička bude zase tento měsíc úpět v bolestech, doneste jí aspoň tu zmrzlinu. Představte si, jak by bylo vám, kdybyste dostali ten infarkt.

Zdroj: Independent

Foto: Independent, Unsplash/Oscar Keys, William Iven