K józe se v dnešní době uchyluje stále více lidí. Všude se o ní píše, všude se o ní mluví, všude se praktikuje. Zatímco dříve bylo moderní zajít si na zumbu, zaběhat, nebo na crossfit, dnes se současný fitness styl točí především kolem jógy. Proč?

Power yoga, ashtanga, vinyasa, vinyasa flow, teen yoga, wheel yoga, acro yoga, … Mohli bychom pokračovat donekonečna. A kdo se v tom všem má vlastně vyznat? Naprostý začátečník, který se rozhodne věnovat něčemu, čemu se dříve jednoduše říkalo „jóga“, rozhodně ne. Moderní doba, stejně jako všechno ostatní, dnes válcuje i tradiční jógu a dává jí tolik podob, kolik existuje lidských povah, tužeb a přání. A to není špatné. Je to jen jiné.

Jóga jako jednota

Jiné a stejné zároveň. Protože ačkoliv se dnes jóga tituluje různými jmény v závislosti na tom, s jakou dynamikou je praktikována, stále se prakticky jedná o totéž. Možná, že čtenář sám již tuší, o čem zde hovoříme, pokud již někdy vyzkoušel nějakou lekci jógy. A nesejde přitom na tom, jakou. Protože jóga jako taková vždy vede na stejné místo. K poznávání sebe sama. A někdo s tím začíná přes fyzické tělo při dynamičtějších způsobech cvičení, někdo jde rovnou k jádru věci a zvolí si klasickou jemnou jógu. Typickou svým klidem a zastavením pohybu v ásánách, kde jde v první fázi především o koncentraci na dech.

Jóga jako hledání

Stručně řečeno tedy přes všechnu mnohost, s níž je dnes široké veřejnosti předkládána, jóga doopravdy znamená jednotu. A jednotu nastoluje i v nás, je-li chápána a praktikována správně. Ovšem pozor, abychom se nezamotali do slovíčkaření a pojmů – pro každého je ono „správné“ opět vnímáno jinak. Můžeme tedy spíše říci, že jóga nás učí hledat cestu k nám samým a k místu, kde my sami sídlíme. K našemu vnitřnímu příbytku. Jógu bychom tedy mohli charakterizovat i jako hledání. Hledání cesty k sobě samému a k tomu, co se zde nachází.

Zjemňování pohybů mysli

A to, co zde najdeme, není vždy příjemné. Každý na sobě jistě najde několik věcí, které na sobě má rád, ale najde i takové, které na sobě zrovna nemiluje. A ty umí nacházet i jóga. Protože abychom mohli zjemnit ony změny neklidné mysli, jimž každý den, každou hodinu, minutu, vteřinu podléhá, musíme nejprve najít jednotu uvnitř sebe sama. Nastolit zde harmonii a z této polohy se potom teprve můžeme pokusit nasadit opratě divoké mysli, která si na sebe po většinu času strhává veškerou svou pozornost.

Mysl je jako opice

Představme si ji jako opičku, která se neustále rozhlíží kolem sebe a nedokáže posedět na jednom místě. Tu se jí líbí to, a támhle zase ono. Její svět sestává z nekonečné mnohosti různých podnětů, které si berou a uzurpují její pozornost a ona je díky tomu nestálá, prchavá, roztěkaná, rozlítaná. Co s tím? Co se stane, když dáme opičce banán? Hle? Zastaví se. Jí banán, je chvíli spokojená, ale stejně pořád tak nějak pokukuje po okolí. Pátrá, jestli se zde náhodou někde nevyskytuje něco lepšího a zajímavějšího. Při troše snahy ale dokáže zůstat u svého banánu a najít konečně nějaký pevný bod. Takový, u kterého bude schopna alespoň na chvilku zakotvit.

Banánový dech

Přeneseno do našeho kontextu – v józe je oním banánem dech. Dech prostupuje celým naším tělem. Jako takový se může stát opěrným bodem, k němuž stočíme svou neposednou mysl a začneme ji učit ukázněnosti. V dechu se nachází odpověď na otázku, proč všechny jógové styly bez výjimky jsou založeny na vědomí dechu a na koncentraci na dech. Zkuste si to sami.

Šavásána – poloha mrtvoly

Položte se do základní jógové polohy šavásány – ležte na zádech, paže nechte volně spočívat podél těla, dlaně směřují vzhůru. Pokuste se oprostit ode všeho, co nesouvisí s touto chvílí a obraťte pozornost dovnitř. K dechu. K dráze, kterou v těle vykonává. Nedělejte nic, jen pozorujte: Kudy dech do těla vstupuje a jakou má přitom teplotu. Kudy z těla vystupuje a jakou má přitom teplotu. Jakmile přijde nějaká myšlenka, další malá opička, která bude chtít odvést svou velkou opičí matku MYSL s sebou, obraťte pozornost znovu ke svému banánu – dechu. Nedovolte mysli, aby volně bloudila a bloumala, kudy se jí zachce a jak se jí zlíbí.

Pravidelnost se vyplácí

Zpočátku to bude těžké. Možná hodně těžké. Když ale vytrváte a budete pravidelně praktikovat, časem se dočkáte plodů svého úsilí. Těmi se stane čistá vnitřní radost: Když pocítíte náhle kdesi ve svém nitru onen slovy nepopsatelný klid, který se vás zmocní tehdy, když se alespoň na chvilku a alespoň na krátký okamžik zastaví ony zdánlivě nezastavitelné pohyby mysli. Užijte si ten moment. Vnímejte onu nesnesitelnou lehkost bytí. Vězte, že právě nyní jste sami se sebou. Sami v sobě. Jakmile to zažijete, pochopíte, že jste to zažili a budete to vědět a pamatovat si to.

Návrat k sobě domů

A právě k  takovýmto zážitkům, či spíše prožitkům, nás jóga vede. Proto je stále více oblíbená. Pomáhá nám nacházet v nás samých něco, o čem vlastně velmi dobře víme, ale na co jsme možná zapomněli. Dává nám možnost zastavit se a nespěchat. Dává nám čas, když si zrovna myslíme, že už ho vůbec nemáme.

Jóga jako učitel, přítel i pomocník

Jóga nám umožňuje sáhnout si do těch nejhlubších hlubin sebe sama a zároveň nám dává nástroje k pochopení toho, co se zde odehrává a ke srovnání se s tím, co zde nacházíme. Každý je schopen to objevit. Jen je nutné být trpělivý, pokorný a vytrvalý. Každému takovému člověku nabízí jóga pomocnou ruku. To je totiž sama její podstata. Esence. To, co dělá jógu jógou: Pomáhat našim duším, myslím i tělům.

www.sadhak.cz

www.pixabay.com