Slavný obraz fenomenálního malíře a renesančního génia Leonarda da Vinciiho se dočká svého obnovení. Svatý jan Křtitel, který je vystaven v pařížském Louvru už totiž vykazuje jisté známky stáří, obraz je uvězněn pod vrstvou začernalého laku.

Návštěvníci obrazové galerie tak sice mohou spatřit poněkud ironický úsměv portrétovaného a jeho ruku směřující k nebi, další detaily už jim ale bohužel zůstávají skryty. Proto se vedení galerie rozhodlo obraz zrestaurovat, aby se mu navrátila hra světla a stínu.

Je třeba odlehčit lakový nátěr, aby byl obraz opět čitelný,“ vysvětluje Sébastien Allard, který zodpovídá za oddělení malířství v pařížském muzeu. „Nyní jsou už vidět jen světlé části,“ dodává. Zvířecí kůže, do níž je svatý Jan Křtitel oděn, a kříž, který drží v ruce, jsou prakticky neviditelné, stejně jako některé jeho kadeře.

Důvodem nežádoucího ztmavnutí obrazu je zhoršování četných vrstev laku, které byly nanášeny od posledního významného zákroku restaurátorů v roce 1802. „Jde o nejvíce lakem natíraný obraz ve sbírkách Louvru,“ zdůrazňuje konzervátor muzea Vincent Delieuvin. Proč se lak na Jana Křtitele tolik nanášel? „Zpočátku to dodává obrazu lesk, hloubku, viditelnost, ale pak to černá,“ vysvětluje Vincent Delieuvin.

Leonardo_da_Vinci_-_Saint_John_the_Baptist_C2RMF_retouched

Spolu se Svatou Annou a Portrétem dámy nazývaným La Belle Ferronnière, kterému se vrátila jeho barva loni, jde o třetí da Vinciho obraz restaurovaný v posledních pěti letech. Kdy ale přijde na řadu obnovení da Vinciho nejslavnějšího obrazu Mony Lisy, Sébastien Allard zatím neví. „Zatím to není aktuální,“ vyjádřil se.

Nicméně volba obrazů Leonarda da Vinciho určených k restaurování není náhodná. Mýtus tohoto génia renesance je stále živý a o jeho osobě i o příbězích jeho děl se toho ví jen málo.

Obraz byl již po všech stránkách prozkoumán experty z laboratoře francouzských muzeí a má být sňat do konce ledna. Nikdo však neví, na jak dlouho. „Při testech se nezjistil žádný větší nedostatek. Obraz je, dá se říci, zdravý, ale nikdy nelze říci, kdy restaurování skončí. Každý obraz je jedinečný,“ uvádí Sébastien Allard. Práce bude sledovat poradní výbor mezinárodních expertů.

mona-lisa-690203_1280

Jan Křtitel je spolu s Monou Lisou a Svatou Annou s Pannou Marií a malým Kristem jedním z obrazů, které Leonardo da Vinci v roce 1517 ukázal aragonskému kardinálovi, renesančnímu velmoži, který cestoval po Evropě a stýkal se s mocnými tohoto světa. Historie obrazu Jana Křtitele je málo známá, bylo jí však zasvěceno poměrně hodně literatury. „Je to obraz, který budil zájem, a jeho autorství bylo často zpochybňováno,“ říká Vincent Delieuvin.

A stejně jako u jiných da Vinciho obrazů tu vystupuje zásadní otázka, zda byl obraz dokončen, dodává. Podobné otázky vznikaly kolem Svaté Anny Samotřetí, kde se zdá být tvář Panny Marie příliš světlá, a dokonce i kolem Mony Lisy. Zde někteří historici poukazovali na rozdíl mezi tváří a rukama. Restaurování by mohlo pomoci tajemství Jana Křtitele rozřešit.

Zdroj: ČTK

Foto: Pixabay.com, Wikipedia