TFA. Toughest Firefighter Alive. Nejtvrdší hasič přežije. To je název soutěže, která každoročně prověřuje fyzické i psychické dispozice hasičů pro výkon jejich nesnadného povolání. Jedná se o závod pro skutečně tvrdé chlapy, ostřílené životem, kteří se jen tak něčeho nezaleknou. O tom vypovídá i skutečnost, že jednou z disciplín je tažení 80kg těžké figuríny celých 60 metrů. A to je pouze jeden z úkolů, které musí účastníci zvládnout.

V závěsu za ním čeká kupa dalších, neméně obtížných. Účelem TFA je totiž prověřit schopnost požárních jednotek hasičských záchranných sborů a sborů dobrovolných hasičů a otestovat jejich fyzickou i mentální připravenost k zásahům různých druhů a stupňů obtížnosti. Rok co rok se mění vlastní podoba soutěže, která je tvořena určitým počtem disciplín jdoucích za sebou v určitém pořadí. Rovněž se podoba závodu nepatrně liší i v závislosti na místě, kde se koná.

Ohnivá rozhledna

My jsme se zaměřili na TFA, které každoročně pořádá Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje územní odbor Ústí nad Orlicí pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. V sobotu 29. dubna 2017 zde, v malebném podorlickém městečku Ústí nad Orlicí, proběhl již desátý ročník této náročné soutěže nesoucí podtitul „Ohnivá rozhledna“. Dominantou Ústí nad Orlicí je totiž rozhledna na Andrlově Chlumu, která zároveň představuje poslední disciplínu závodu. Hasiči ji musí po všech splněných úkolech s dýchacím přístrojem na zádech zdolat. Letos se ústeckého TFA zúčastnilo celkem 47 odvážlivců. Mezi nimi dokonce jedna dáma, která měla podmínky uspění upravené. Pozor však – pouze lehce.

Časový limit: 5 minut

Ohnivá rozhledna samozřejmě proběhla přesně podle platných pravidel stanovených pro soutěže TFA. Trať byla postavena pro jednoho soutěžícího, který, aby mohl být puštěn na samotnou rozhlednu, musel zařazené disciplíny vykonat do 5 minut. Což s přihlédnutím k tomu, co všechno musel dotyčný zvládnout, není příliš dlouhý limit. Ten se počítal od startu až po překonání 2m bariéry. Pro účastníky, kteří se do stanoveného limitu nevešli, na tomto místě závod skončil a výšlap či výběh na rozhlednu již se jim nepočítal. Samozřejmě, z vlastní iniciativy, jej však mohli absolvovat.

6 těžkých úkolů

Na trati čekalo závodníky celkem 6 disciplín. Na startu bylo úkolem soutěžícího za proudnice uchopit dvě hadice, s nimiž se rozběhl, aby je rozvinul až do délky 55 m. Zde je odložil na metu. Následovala manipulace s hadicemi B, které musel smotat každou zvlášť půlspojkou dovnitř a uložit do boxu takovým způsobem, aby z něj žádnou částí nevyčnívaly. Dalším úkolem bylo vykonání 80 úderů obouruční palicí do hammer boxu, odkud se přesunul k tunelu. Tím musel proběhnout s 20kg závažím, oběhnout kužel vzdálený 5 m od konce tunelu, a vrátit se stejnou cestou zpátky.

Postrach závodu: 80kilová kráska

Po zdolání těchto 4 náročných disciplín čekal na závodníka postrach mnohých v podobě 80kg figuríny, jíž musel uchopit a nést ke kuželi vzdálenému 30 m. Ten bylo třeba obejít a i s figurínou se vrátit zpátky. Toto byla jediná disciplína, na které pohořela dámská účastnice závodu. Po splnění nesení figuríny čekala soutěžící před výšlapem na rozhlednu již „pouze“ 2m bariéra, kterou bylo třeba překonat. Soutěžící se nechali slyšet, že jakmile se na vršek bariéry dostane pata, má dotyčný téměř vyhráno.

Pokoření „Stříbrné krasavice“

V samotném závěru pak hasič, který překonal všech 6 disciplín, přesvědčí rozhodčího o svých dovednostech a fyzické síle zdoláním posledního úkolu. Tím je dostat se na vyhlídkovou plošinu rozhledny a překonat posledních 183 schodů. Zde již mnohým pochopitelně docházely síly. Avšak všichni, kteří splnili stanovený časový limit, se nakonec vyškrábali až na vršek rozhledny a zkrotili „Stříbrnou krasavici“, jak je jí místními přezdíváno. Všichni, kteří se závodu účastnili, tak dokázali nejen sami sobě, ale i široké veřejnosti, že jsou skutečně schopni překonat zdánlivě nepřekonatelné a zasloužit si úctu a obdiv v očích těch, které zachraňují.

Zdroj informací:

http://www.tfa-czech.cz

https://www.pozary.cz/clanek/46451-hasici-jiz-po-desate-vybihali-na-ohnivou-rozhlednu-na-andrlove-chlumu/

http://chata-hvezda.cz/

Vyprávění nejmenovaného dobrovolného hasiče

Zdroj fotografií:

Soukromý archiv