Jedním z nejvirálnějších videí loňského roku se stalo video propagující lásku mezi lidmi různého věku, pohlaví, náboženství nebo třeba barvy pleti.

Můžeme v něm na ulici postavený projektor, který vypadá jako rentgenový snímek. Lidé stojí za projektorem a pohybují se, přičemž diváci vidí pouze jejich kostru. Nikdo tak nepozná, zda se za oponou líbají dvě ženy, objímají Žid s muslimem nebo si hrají dvě děvčátka odlišné barvy pleti. A v tom to právě celé je.

Všichni jsme stejní a odlišujeme se jen zažitými stereotypy a odsuzováním toho, co není běžné. Přitom ve skutečnosti jsme uvnitř jeden jako druhý a můžeme se všichni navzájem mít rádi.