Spousta lidí bere snobské chování a bytí snobem jako společenský vrchol, ale co když je to jeden z největších lidských omylů?

Být snobem možná svádí k tomu, abychom si připadali na výši a možná to některým lidem pozvedává sebevědomí. Snobství jako takové je ale ze všeho nejvíce napodobeninou luxusního života. A neznamená to jen skupování fakeových kabelek a hodinek ve velkém.

Základní věcí, kterou je potřeba si uvědomit, je to, že napodobování úspěšných lidí a jejich životního stylu provází lidstvo už po staletí. Není to tedy žádnou novodobou vymožeností. Koneckonců například kdysi se snažili napodobit a přiblížit se životnímu stylu šlechticů měšťané, kteří hromadili peníze a kupovali si zámky a zdobené domy, aby si zajistili uznání a prestiž. Ani jejich peníze jim však nemohly zajistit urozenou noblesu a šlechtický titul. A i když si jej mnozí měšťané mohli časem koupit, neměl takovou váhu..

wallet-1013789_1920

Život v luxusu?

Je obrovský rozdíl, jestli si člověk může dovolit žít luxusně a udivovat své okolí nákladnými výstřednostmi, anebo jestli člověk vynakládá své finance a úsilí, aby působil jako luxusně žijící osoba. Hlavní pointa spočívá hlavně v tom životním stylu.

Bohatí a úspěšní lidé nemusejí a nepřemýšlejí o tom, co si bude o jejich životě myslet jejich okolí, ať už v dobrém nebo ve zlém. A proto nejsou omezováni konzumním myšlením, které je definováno třeba i jakousi společenskou příslušností. Rozhodují se na základě svých úvah, tužeb, přání a vkusu (anebo nevkusu), ale nedělají to primárně pro to, aby ohromili sousedy a protivníky okázalým způsobem.

room-1288438_1280

Oproti tomu snob je motivován zejména svým okolím, chce probouzet závist a chce působit jako osoba žijící luxusní život v luxusním prostředí. A tomu podřizuje také veškeré své jednání. Je totiž rozdíl, jestli si koupíte Bentley kvůli tomu, že je to ve vaší cenové třídě naprosto běžný úkon, nebo kvůli tomu, že skrze luxusní vůz chcete působit jako někdo, pro něhož je takové auto běžně cenově dostupné.

Ať je to, jak chce, být snobem je přetvářka. A přetvářka komplikuje život. Můžete si skoupit třeba celé obchody se značkovým oblečením, vybavit se nejnovějšími technologiemi a stejně – pokud to v sobě nemáte, budete vždycky snobem a sám sobě karikaturou.

euro-163475_1280

A není lepší být originál než napodobenina vysněného ideálu?

Foto: Pixabay