Jaký je svět dnešních padesátníků? Mladším mužům připadají v pohodě, mají všechno. Sedmdesátníci zase nechápou, jaký mají důvod si na něco stěžovat, mladíci!

Jak se ale vidíte vy sami? Jaký je váš vnitřní svět? Na co myslíte, co řešíte, po čem toužíte? „Výzkumy ukazují, že v tomto období spadne do deprese každý druhý muž.“ Proč? Skutečně existuje mužská menopauza?

Menopauza (klimakterium) je nám všeobecně známa jako období charakterizované ztrátou menstruace a produkce pohlavních hormonů u žen. Ale teprve nedávno se objevil názor, že podobným obdobím mohou procházet i muži.

Za článek děkujeme české edici časopisu PLAYBOY, který měsíčně přináší fotky krásných holek, ale také výborné články ke čtení. Ilustrační foto: UnsplashPictures 

Andropauza, viropauza nebo mužská menopauza – mnoho názvů pro jeden výraz, pro úbytek mužských pohlavních hor­monů. Pro všechny však platí jedno společné: velmi obtížně se popisuje, protože neexistuje jednoznačné kritérium, podle kte­ rého můžeme tento stav diagnostikovat. Její nástup a průběh je značně individuální. Hlavní příčina je ale prokazatelně stejná jako u krásnější části populace – pokles androgenů (mužských pohlavních hormonů) v krvi. Přirozeně k němu dochází už od třicátého roku života a první příznaky se projevují kolem pade­sátky. Hladina testosteronu je u mužů nejvyšší mezi osmnáctým a dvaadvacátým rokem života, pak začíná pomalu klesat a kolem třicítky se stále drží na 95 procentech maximálního množství. Někdy kolem pětatřicátého roku života začne být úbytek dra­ matičtější a kolem padesátky zbývá asi 60 procent předchozího množství testosteronu. Ale na rozdíl od žen se jeho tvorba úplně nezastavuje. Úbytek pohlavních hormonů se zastavuje někde na 30 procentech původního maxima z mládí. U někoho může být pokles menší a u jiného bohužel větší a totéž platí i o projevech dále uvedených příznaků.

Testosteron v těle muže pomáhá udržovat sexuální apetit, ovlivňuje produkci spermií, hustotu tělního ochlupení a kvalitu svalové a kostní hmoty. Muži však mají proti něžnému pohla­ ví tu výhodu, že při menopauze neztrácejí schopnost počít dítě. Objektivně má nedostatek pohlavních hormonů u mužů negativ­ ní vliv na celý organismus, protože všechny lidské tkáně potře­ bují bílkoviny. Nejsou­li k dispozici, tělo rychleji stárne a dochází k akceleraci biologického věku se všemi jeho důsledky. Mezi prv­ ní příznaky andropauzy tedy patří emoční podrážděnost, celkový pocit rozladěnosti, poruchy spánku a pocity vyčerpanosti. Vněj­ šími a viditelnějšími znaky jsou především ztráta lesku a pruž­ nosti pokožky, nadměrné vypadávání vlasů a v neposlední řadě ztráta muskulatury.

Co však muže trápí asi nejvíc?

Ztráta libida a následné problémy v sexuálním životě.

Zda se „mužské problémy“ vyskytnou, nebo nevyskytnou, záleží i na vnějších faktorech. Současná společnost nás všechny vystavuje velkému tlaku, který vede k uspěchanému životnímu stylu a neustálému stresu. Četné studie prokazují, že právě tyto vnější stresové faktory způsobují snížení hladiny testosteronu. A tak výše uvedenými příznaky často trpí muži v pracovních pozicích s vysokým nasazením a zodpovědností. Ačkoli se odbor­ níci jednoznačně neshodují, zda andropauza u mužů skutečně existuje, většina studií potvrzuje, že stresující zaměstnání vede ke ztrátě energie, depresím, snížení chuti na sex a k problémům s erekcí.

Jak se tedy stanoví diagnóza? Způsobů je několik, ale většina posuzuje rovnováhu mezi biologickou, fyzickou a psychickou kon­ dicí a také hormonální vyrovnaností jednotlivce. Zdá se, že andro­ pauzu můžeme celkem jednoduše diagnostikovat podle Morleyho dotazníku, který je spíš znám jako Adam dotazník. Podezření na andropauzu nastává v okamžiku, kdy jsou minimálně tři otázky vyhodnoceny pozitivně. Ve skutečném životě se ale jen pět pro­ cent mužů obrací se svými problémy na lékaře. Zbývajících 95 procent mužů, jak jinak, příznaky neřeší a k lékaři nejdou.

Nejčastější příznaky andropauzy:

 • ztráta svalové hmoty
 • zvýšení množství tělesného tuku (hlavně v oblasti břicha)
 • slabost organismu
 • snížené sebevědomí
 • snížená motivace
 • zvýšená podrážděnost a nevrlost
 • zvýšené pocení
 • potíže s bolestivostí
 • problémy s pamětí
 • vysoký krevní tlak
 • úbytek vlasů
 • problémy s prostatou
 • nechutenství

K rozhodnutí o návštěvě urologa (androloga) napomáhá kvantitativní dotazník ADAM

 • Trpíte sníženým libidem (sexuálním apetitem, touhou)?
 • Máte pocit nedostatku energie?
 • Trpíte poklesem síly a energie?
 • Klesá vaše tělesná výška?
 • Ztrácíte radost ze života?
 • Býváte smutný nebo mrzutý?
 • Trpíte poruchou erekce?
 • Zaznamenal jste v poslední době zvýšenou únavu, sníženou výdrž u sportu?
 • Usínáte po obědě?
 • Klesá, zhoršila se vaše pracovní výkonnost v zaměstnání?

Dotazník je určen pro muže nad 40 let. (International Journal of Impotence Research, The quantitative ADAM questionnaire: a new tool in quantifying the severity of hypogonadism)

Nelekejte se výsledku! A i když se právě u vás konkrétní zdravotní komplikace objevují, nereagujte tak, jak je pro muže typické. Problémy neodsouvejte a nestrkejte před nimi hlavu do písku. Možná bude stačit drobná změna stereotypů v osobním nebo partnerském životě. Jsou přece i jiné možnosti, kam str­ čit hlavu, abyste partnerku i sebe překvapili. Nebo pro začátek zkuste změnit stravu – zvyšte množství zeleniny, luštěnin, ovoce a omezte živočišné produkty. Pravidelně cvičte – posilujte sval­ stvo a věnujte se i vytrvalostním cvičením. Zkuste pravidelně navštěvovat lékaře – nejen kontrola hladiny hormonů, ale i pre­ vence dalších onemocnění. Zmenšete stres – hledejte a akceptuj­ te změny v sexualitě, hledejte nové způsoby seberealizace.

Hlavní zbraní proti negativním důsledkům snižující se hladi­ ny testosteronu je fyzický trénink a sport. Pamatujte, že fyzic­ kou aktivitou je prakticky jakékoliv cvičení a pohyb. Každá malá fyzická námaha pomáhá udržet hladinu testosteronu. Takže se hýbejte, co vám síly stačí.

Další zbraní proti poklesu hladiny testosteronu může být využití přírody a jejích zdrojů. Spousta přírodních produktů dostupných na trhu je vyvinuta právě pro udržení přirozené hladiny testosteronu v těle. Mohou navíc výrazně zlepšit efekt fyzické aktivity.

Pokud je hladina hormonů (v našem případě testoste­ ronu) prokazatelně nízká, léčí se pomocí substituční hormonální léčby a pomáhá třeba při snížení libida. Ale pozor, tak jako u léčby menopauzy žen, má taková léčba svá rizika a nežádoucí účinky. Podávání umě­ lého testosteronu může mít za následek například zvýšení rizika rakoviny prostaty a srdečních chorob, zhoršení epilepsie a problémy se spánkem.

Pokud máte pocit, že právě vy trpíte některým z výše uvede­ ných symptomů, není třeba se hned začít trápit a podléhat depre­ sím, utápět se v alkoholu, kouřit jako fabrika nebo se přejídat k prasknutí. Je čas popřemýšlet o změně životního stylu a také o návštěvě lékaře. Nízkou hladinu testosteronu lze zjistit jedno­ duchým krevním testem a za zachování zdravého sebevědomí a sexuální spokojenosti to určitě stojí.

Ať zrovna pro vás neplatí: „Z chlapů se stávají morousové, což je předehra jejich definitivní proměny v nerudné dědky.“