Většina lidí ve svých životech dělá to, co se jim řekne, protože jsou od dětských let učeni k poslušnosti a odevzdanosti autoritám. A je tomu tak i v dospělosti. Potřeby i sny se tak vlivem tohoto odsouvají do pozadí. Jak tomu nepodlehnout a své sny naopak pěstovat?

Sny jako schody do nebe

Hledáte smysl života? Je jím existence. Každodenní zážitky. Pocity a emoce. Tvoří perfektní kombinaci pro šťastný život, tedy alespoň jednu z mnoha dalších.

1. Dělejte, co vás baví

Své sny a zájmy si pečlivě chraňte. Nedovolte, aby vás každodenní stereotyp zbavil vaší identity. Stává se to především těm, kteří si své sny začali plnit, ale přestali vlivem zaměstnání, narození dítěte nebo nedostatkem potřebné inspirace. Nedovolte, abyste se dostali do nekončícího kolotoče povinností a rutinní práce. Sny tvoří svět odměn našeho života, posilují jeho kvalitu a dopřávají člověku pocit štěstí.

Nezastavujte se jen proto, že jste primárně přestali tvořit a začali se věnovat nějaké jiné práci. Chvíle trávené našimi sny obohacují jinak všední život.

2. Překážky neexistují

I když se nám zdá, že si sen v dané chvíli nemůžeme splnit kvůli mnoha překážkám nebo nedokonalému talentu – jen nám je naznačováno, že bychom měli směřovat jinam nebo se zastavit a své schopnosti a cíle zdokonalovat. Překážky jsou výzvy, které nás posouvají vpřed. Neměli bychom se zaleknout plnit si své představy, naopak hledat další možnosti, úhly pohledu a možnosti řešení dané situace, která je pro splnění snu zásadní.

Tip: Překonat strach z neúspěchu můžete pomocí zvýšení vědomí sebe sama a sebelásky, kterou podpoříte vlastní sny. Silná motivace je dalším klíčem k úspěchu.

3. Dejte na intuici a řiďte se srdcem

Přátelé i rodina, dokonce i cizí lidé nám mohou pomoci nahlížet na zdánlivě nevyřešitelnou situaci z více úhlů, ze kterých na danou věc my sami schopni nahlížet nejsme. Ne vždy však musejí mít nutně pravdu. Nejdůležitější je naše intuice a to, že bychom měli poslouchat srdce.

„Kamarádka mi ale říkala, že bych to měla vzdát, že to není nic pro mě.“

Jestliže si sny plníme srdcem, ve většině případů to stojí skutečně za to. Zapojte tedy srdce také při realizaci nápadů a nenechte se hned odradit názory druhých. Snění je naším posláním, naším větrem do plachet života i sluncem pro listy našeho stromu štěstí.