Zajímáte se a dodržujete tradiční zvyky a obyčeje, které se vážou k jednotlivým ročním dobám? Nebo se omezujete jen na Vánoce a nanejvýš Velikonoce? Pojďte se s námi podívat, co všechno se dá během roku slavit.

Už hned na začátku roku probíhá takzvané tříkrálové koledování, kterým vrcholí období Vánoc. V Česku nám každoročně tento svátek připadající na 6. ledna připomínají dětští koledníci, kteří zpívají po celé zemi a vybírají peníze na charitativní účely.

Po Třech králích následuje poměrně rozvolněné období, což ale běžný ateistický smrtelník asi příliš nepozná. Jedná se o masopustní oslavy, při nichž se lidé snažili co nejvíce užít života před nadcházejícím půstem. Právě tato doba je ideální pro pořádání zabijaček a podobných radovánek. Právě sousedské a přátelské zabijačky jsou hojně drženy na jihu a východě Moravy, takže zvažte, jestli není načase navštívit nějaké vzdálené příbuzné.

carnival-278322_1920

Doba půstu se pak začínala pochováním basy a držením postní doby až do Velikonoc. Pochování basy provázely bujaré oslavy, průvody v maskách, které byly specificky dány. V masopustním, nebo také fašankovém průvodu nesměla chybět například maska medvěda, smrtky nebo pohřebenáře. Pestré, barevné a veselé masopustní obchůzky určitě stojí za to zhlédnout, specifické jsou třeba na Valašsku.

Dodržování a uchovávání tradic je důležité nejen pro naši kulturu, ale pro nás samotné. Je třeba uvědomit si, proč některé zvyky držíme dodnes, a ačkoliv se jedná o kulturní přežitky nežli o náboženské rituály, měli bychom vědět, co znamenají a proč byly vůbec našimi předky dodržovány.

straw-carol-637692_1920

Tradice a jejich provádění se liší region od regionu, velkou roli hraje nářečí a prostředí, jádro zvyků však zůstává stejné nebo přinejmenším velmi podobné. Ať už jde o jarní vynášení Mařeny a velikonoční pomlázku nebo o vánoční rozkrojování jablíček, lití olova a zpívání koled, všechny tyto zvyky mají společné víceméně náboženské kořeny, které s postupem času prorostly do ateistických společností. Pojďme spolu tedy opatrně nahlédnout pod roušku tajemství zvyků našich předků v naší nové sérii.

Foto: Pixabay.com