Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone

Provozovatel

EMPORIA HOLDINGS GROUP LIMITED,
177 MAIN STREET, ROAD TOWN, TORTOLA,
BRITISH VIRGIN ISLANDS

EYEcam

Odesláním fotografie přes modul EYEcam uživatel mobilní aplikace EYEmagazine.cz souhlasí s:

 1. účastí v soutěži, pro kterou předmětné foto a komentář pořídil a odeslal, za podmínek, které jsou popsány pro každou soutěž v samostatném článku
 2. užití fotografie, emailu a příslušného komentáře pro účely hlasování a prezentace účastníka
 3. užití fotografie, nebo její části a příslušného komentáře pro účely propagace soutěže na webu a sociálních sítích provozovatele
 4. modifikací fotografie pro účely propagace a prezentace, zejména přidání loga pořadatele a/anebo loga sponzora nebo sponzorů jednotlivých soutěží

Pod termínem „soutěž“ se rozumí také online casting na focení, hostessing a další, které pořádá provozovatel.

Další podmínky soutěží

 1. účastník potvrzuje, že mu je 18 a více let
 2. účastník potvrzuje, že je fyzická osoba
 3. ze soutěže jsou vyloučeni lidé, kteří nesouhlasí s podmínkami
 4. soutěž je považována za zahájenou po vystavení fotografie na sociálních sítích či webu provozovatele
 5. soutěžící se stává aktivním soutěžícím po nahrání/odeslání fotografie
 6. soutěžící prohlašuje, že se soutěže účastní dobrovolně
 7. soutěžící prohlašuje, že zadal všechny povinné údaje pravdivě
 8. výhra je předána nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků
 9. výherce musí zareagovat do 3 dnů na elektronickou výzvu o výhře
 10. výhru nelze vymáhat soudní cestou
 11. soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu

V Praze dne 1. 6. 2016

EMPORIA HOLDINGS GROUP LIMITED

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someone