Podle australských vědců podporuje práce v open space kancelářích lidskou asociálnost. Pracujete v open space? A jak svou práci vnímáte?

Pokud pracujete v otevřeném pracovním prostoru, existuje velmi vysoká pravděpodobnost, že budete podráždění a nebudete se svými kolegy vycházet tak dobře a bezprostředně, jak byste možná chtěli. Otevřený prostor, na němž pracuje mnoho lidí, totiž podporuje podezíravost a nesnášenlivost, kterou díky absenci soukromí můžete pociťovat.

A tak se původní koncept open space kanceláří tak trochu vymyká svému záměru, který měl naopak podpořit pracovní nasazení, aktivitu a kreativitu jednotlivých zaměstnanců, kteří spolu sdílí jeden velký prostor. Jako podstatně efektivnější se podle australské studie ukazuje pracovat z domova, kde máte své zázemí, v němž se cítíte pohodlně.

35

Jeden, maximálně dva lidé

Studie tak potvrzuje efektivitu dřívějšího systému práce, kdy lidé pracovali v malých kancelářích, v nichž byli jeden nebo dva lidé. Pokud dnes nemáte možnost pracovat o samotě a v dostatečném soukromí, je lepší pracovat z pohodlí domova. Tam vás sice mohou rozptylovat snahy udělat si ještě o trochu větší pohodlí, ale s trochou sebekázně můžete z domova úplně plnohodnotně pracovat.

Oproti tomu trend posledních let, který přinesl velké spojování a propojování kanceláří a vytváření tak obrovského pracovního prostoru, do nějž se vměstnají stoly pro desítky zaměstnanců, efektivitě práce příliš nepřeje.

34

Studie prokázala, že lidé, kteří pracují v open space kancelářích, pociťují velmi často špatnou kvalitu vztahů na pracovišti, zvýšenou nedůvěru vůči svým spolupracovníkům nebo třeba podrážděnost. Na tak velkém pracovním prostoru se navíc může vyskytovat velké množství podnětů, které mohou jednotlivé pracovníky rušit od práce. Už jen takový průchod uličkou může být podnětem k zanechání práce a odvedení pozornosti.

Nedůvěra a podrážděnost

Do australské studie bylo zapojeno tisíc pracujících Australanů. Vědci jim kladli otázky na to, zda pracují v malých kancelářích či moderním open space, jak jsou spokojeni se vztahy a atmosférou na pracovišti nebo jakou podporu cítí ze strany nadřízených.

Výsledky studie pak ukázaly, že otevřené pracovní prostředí nenapomáhá ke zkvalitňování vztahů mezi pracovníky, a také se projevuje nižší míra podpory ze strany vedení. Formální přístup vedení, kdy navíc neprobíhají žádné porady či schůzky vede k tomu, že zaměstnanci vnímají práci vedoucích jako méně kvalitní a potřebnou.

33

Nefungující a drahý systém?

Veškeré výsledky studie poukazují na fakt, že práce v open space nefunguje a není natolik efektivní, jak se mohlo dříve zdát. Jaká je ale cesta ven? Jen stěží velké korporace po několika letech přestaví své krásné open space kanceláře na malé buňky, v nichž spolu zase budou sedět maximálně dva lidé. Podle výzkumníků je nejlepším řešením vybojovat si na pracovišti samostatnou kancelář, a pokud to nebude možné, tak lobbovat za práci z domova.

Oddělení stolů v open space není nemožné, ale je náročné. Malou službu mohou prokázat regály s tiskovinami nebo třeba květiny. Na samostatnost a soukromí oddělené kanceláře ale patrně ani tak nedosáhnete.

32

Foto: Unsplash/Benjamin Child, Jadon Barnes, Chris Adamus, Nick Karvounis, Sandro Katalina