Mezi nejčastěji zadávanými otázkami v internetovém vyhledávači Google figurovala v uplynulém roce 2015 mimo jiné ta, jak být šťastný. Mezi klasickými dotazy „co dělat když“ hledali v loňském roce uživatelé nejvíce pomoc a tipy, jak zatočit s nudou.

Jak být šťastný, snadná otázka, ale mnohem těžší rada. Zejména proto, že zde v nebývalé míře platí pořekadlo tisíc lidí – tisíc chutí, a každý si tak pod pojmem být šťastný představí něco jiného. I přesto svým čtenářům španělský deník El País nabídl několik rad, které jim mohou pomoci k tomu, aby se cítili lépe.

Doporučení pro šťastný život pochází z knihy Richarda Wisemana nazvané 59 sekund. Wiseman v kapitole o lidském štěstí připomíná, že tento důležitý pocit pomáhá lidem nejen k tomu, aby se cítili lépe, ale také dělá jednotlivce více společenskými a méně sobeckými a dokonce i schopnějšími při řešení konfliktů. Autor knihy 59 sekund také zdůrazňuje, že „štěstí není následkem úspěchu, nýbrž jeho příčinou“.

První zásada: Své štěstí můžeš ovlivnit

Padesát procent štěstí je sice genetického původu, ale z deseti procent se na něm podílí vnější okolnosti (mimo jiné úroveň vzdělání, příjmy, osobní život) a čtyřicet procent se odvozuje z denních zvyklostí a ze způsobu, jakým člověk smýšlí o sobě a o druhých.

nature-person-red-woman

Druhá rada: Peníze štěstí nepřinesou

Velké příjmy nemají za následek šťastnější život,“ píše Wiseman. Pokud ovšem nemáme existenční starosti. Například koupíme-li si nový vůz, máme z něj radost, ale jen krátkodobě. Záhy si na něj zvykneme a vrátíme se ke své předchozí „úrovni osobní spokojenosti (či nespokojenosti)“.

Třetí rada zní: kupujte zážitky, ne předměty

Předměty začnou pomalu ztrácet lesk už v okamžiku, kdy je vytáhneme z krabice. Ale zážitky (například cestování, večeře) časem ještě zkrásní: malé nepříjemnosti zapomeneme a v mysli si ponecháme jen to hezké. Navíc ke štěstí pomáhá i to, že trávíme čas s ostatními.

Zapomeňte na pozitivní myšlení. Většina knih, které radí jak být šťastný, doporučuje jako lék pozitivní myšlení a potlačování negativních vzpomínek. To ale bývá kontraproduktivní. Čím více se totiž snažíme na negativní věci zapomenout, tím více na ně myslíme a jsme pak deprimovaní a úzkostní.

person-723557_1920

Další rada zní: Děkujte

Psychologové Robert Emmons a Michael McCullough provedli pokus se třemi skupinami osob, při čemž lidé v první z nich měli každý týden psát seznam pěti věcí, za které se cítili být vděční. Ve druhé skupině měli psát pět věcí, které je obtěžovaly, a ve třetí pět věcí, které se jim přihodily. Jako nejšťastnější z experimentu vyšli ti, kteří děkovali. Vyjadřovat vděčnost pomáhá připomínat si dobré věci a vytvářet sociální vazby. Poděkuje-li člověk ostatním, udělá jim radost, která se mu vrátí.

Chovejte se, jako byste byli šťastní. Když je člověk šťastný, usmívá se. Když souhlasí, kývne hlavou. A stejný proces funguje i opačně. Chováte-li se určitým způsobem, přináší to odpovídající pocity. Takže se usmívejte a budete se cítit šťastní.

Psycholog Wiseman dále radí kráčet uvolněně, výrazněji hovořit, v rozhovorech spíše souhlasit, nosit barevnější oblečení, používat pozitivní slova, méně mluvit v první osobě (já, mně, pro mě) a mít pevný stisk při podávání ruky.

Také může pomoci nosit sluneční brýle. Když je nemáme, svítí nám slunce do očí a my je přivíráme, takže pak vypadáme, jako že jsme ustaraní. A to si může náš mozek vyložit tak, jakože nejsme spokojení.

Zdroj: ČTK

Foto: Pexels.com, Pixabay.com